Kehtna Mõisa OÜ

KEHTNA MÕISA osaühing (Pargi 6 Kehtna 79001 Rapla maakond) asub Tallinn-Viljandi maantee ääres 65 km kaugusel Tallinnast ja 10 km kaugusel Raplast.

Kehtna Mõisa OÜ asutamisleping sõlmiti 13.märtsil 1996.a.
Kehtna Mõisa OÜ kanti äriregistrisse 22.mail 1996.a registrikood 10024409.

Kehtna Mõisa OÜ põhitegevusalad on: piimaveisekasvatus, munakanakasvatus, taimekasvatus, lihatoodete valmistamine ja müük.
Haritavat maad on osaühingul koos renditud maadega kokku 1 800 ha.
Osaühingus töötab 48 põhikohaga töötajat. Hooajatööde ajal kasutame lisatööjõudu.

Kehtna Mõisa OÜ veisefarmis 750 lüpsilehma. Kavas on suurendada lehmade arvu 1 200 lehmani.  2006.a valmis Ülejõe Farm 500-le lüpsvale lehmale, 2018.a. valmis laut 500 lüpsvale lehmale, 2020.a. valmis vasikalaut 240 vasikale. Ehitatud on keskonnanõuetele vastavad betoonist vedelsõnnikuhoidlad 28 000 m3, betoonist silohoidlad. Alates 1997. aastast lüpstakse lehmi europaralleel-lüpsiplatsil. Kaasaegne tehnoloogia koos jahutusseadmetega võimaldab toota kvaliteetset piima.
Aastane väljalüps 11 400 kg lehma kohta. Aastane piima müük 8 600 tonni.

Kanalas on 7 000 kana. Munatoodang on 1.8 miljonit muna aastas. Mune klassifitseeritakse suuruse järgi. Kanamunade säilitamiseks on euronõuetele vastavad laoruumid. Kanamune on võimalik osta Coop, Selver, Prisma poodidest ning Kehtna Mõisa OÜ  e–poest, vt. kanakasvatus.

OÜ Kehtna Lihatööstus on renoveeritud 2003, 2009 ja 2013. aastatel ning omab tunnustust alates 03.10.2003.a. Lihatööstuses valmistatakse suitsuliha, suitsuvorste, keeduvorste, sardelle, sinke. Lihatööstuses on võimalik teenustööna lasta valmistada lihatooteid, k.a ulukilihast ja mahelihast. Lihatooteid on võimalik tellida lihatööstusest – vt lihatööstus.

Toitumise automaatse hindamise ja biosensorite piimakarja haldamise kohta vaata siit!

Kehtna Mõisa OÜ asutas tütarettevõtte OÜ Kehtna Lihatööstus (registrikood 11248594, tegutseb alates 01.07.2006.a)

 

MAK meetme 16.2 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus“ raames finantseeritud projekt „Toitumuse automaatne hindamine ja biosensorid piimakarja haldamisel“ (viitenumber 616218790070).

Lühiinfo läbiviidud projekti tegevuste, eesmärkide ja tulemuste kohta leiab siit!

Projekti lõpparuande leiab siit: https://maainfo.ee/public/files/2022_Toitumus_Kehtna.pdf