Previous Next

Firmast

KEHTNA MÕISA osaühing (Pargi 6 Kehtna 79001 Rapla maakond)
asub Tallinn-Viljandi maantee ääres 65 km kaugusel Tallinnast ja 10 km kaugusel Raplast.

Kehtna Mõisa OÜ asutamisleping sõlmiti 13.märtsil 1996.a.
Kehtna Mõisa OÜ kanti äriregistrisse 22.mail 1996.a (Äriregistrikood 10024409).
Majandustegevust alustas Kehtna Mõisa OÜ 01.märtsil 1997.a.

Kehtna Mõisa OÜ põhitegevusalad on: veisekasvatus, kanakasvatus, taimekasvatus, lihatoodete valmistamine ja müük.
Haritavat maad on osaühingul koos renditud maadega kokku 1700 ha.
Osaühingus töötab 48 põhikohaga töötajat. Hooajatööde ajal kasutame lisatööjõudu.

Kehtna Mõisa OÜ seafarm -tegevus peatatud.

Kehtna Mõisa OÜ veisefarmis 628 lüpsilehma. Kavas on suurendada lehmade arvu. Piimakvoot 5206 tonni. 2006.a valmis Ülejõe Farm 500-le lüpsvale lehmale, kus neid peetakse vabapidamise külmlaudas. Alates 1997.aasta suvest lüpstakse lehmi europaralleel-lüpsiplatsil. Kaasaegne tehnoloogia koos jahutusseadmetega võimaldab toota kvaliteetset piima.
Aastane väljalüps 9500 kg lehma kohta. Piimakvoot 5206 tonni aastas.

Kanalas on 6500 kana. Munatoodang on 1.8 miljonit muna aastas. Mune klassifitseeritakse suuruse järgi. Toodangu säilitamiseks on kasutada euronõuetega vastavusse viidud laoruum. Mune on võimalik osta nii hulgi-(kanalast) kui ka jaemüügi korras Raplamaa kauplustest.

Lihatsehh on renoveeritud 2003, 2009 ja 2013. aastatel ning omab tunnustust alates 03.10.2003.a. Lihatsehhis valmistatakse suitsuliha, suitsuvorste, keeduvorste, sardelle, veretooteid. Lihatsehhis on võimalik kõigil soovijal lasta valmistada lihatooteid teenustööna, k.a ulukilihast ja mahelihast.

Kehtna Mõisa OÜ asutas tütarettevõtted:
1) OÜ Kehtna Seakasvatus (registrikood 11187177), tevus peatatud.
2) OÜ Kehtna Lihatööstus (registrikood 11248594, tegutseb alates 01.07.2006.a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toitumise automaatse hindamise ja biosensorite piimakarja haldamise kohta vaata siit!